Numer konta

Konto klasowego skarbnika:

Małgorzata Jazienicka

85 2490 1044 0000 4200 5058 1866